Home Nyheder Bestyrelsen Referater Økonomi Generalforsamling Område Dokumenter Kontakt Historie Vejledning

Rambøll rapporten - April 2013

Klik på nedenstående links:

Tryk på browserens ”Pil tilbage” for at komme tilbage til denne side når rapporten læsesDen på generalforsamlingen 2013 omtalte ”Poiti-folder”

Kommunikation og artikler vedr. Orkanen i november 2013

Artikel i Nordvestnyt om kommunens temadag vedr tangproblemer

Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune

  (bemærk at linket til Odsherred Kommune nogle gange først virker 2. gang !)

Foreningens vedtægter vedtaget maj 2014

Juni 2015: Mail vedr. indbrud i området ved Sofievej

Artikel i Odsherred juni 2014 vedr. forbedret mobildækning

OPFORDRING FRA ODSHERRED KOMMUNE OM TILMELDING TIL FACEBOOK-GRUPPE:

Dato: 2015-04-28 11:14

Afsender: Marie Juul Madsen <majma@odsherred.dk>

Kære grundejerforeningsformand,

 

I forbindelse med projektet: ”Metode til involvering af landliggere i lokal udvikling” har jeg oprettet en facebook-gruppe med det formål at samle og involvere en større gruppe af interesserede landliggere i projektet og få skabt et åbent dialogforum, hvor vi kan diskutere og debattere, hvordan dialogen og inddragelsen mellem kommune og landligger bliver forbedret i fremtiden.

 

Gruppen skal ses som en projektplatform, der vil være i gang til og med 1/10-15, og ideer og input fra denne side vil blive brugt i projektrapporten, der skal give anbefalinger videre til Odsherred Kommune, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt til andre sommerhuskommuner.

 

Link til Facebook-gruppen er her:

https://www.facebook.com/groups/LandliggeriOdsherred/?fr

 

Hvis du finder det interessant at deltage, så meld dig ind i gruppen og vær med til at udvikle, debattere eller følg med fra sidelinjen. Desuden må du meget gerne sende denne mail videre til medlemmerne i grundejerforeningen, så de også har mulighed for at være med.  

 

Hvis du ikke har læst om udviklingsprojektet, kan du læse om det her:  

http://www.odsherred.dk/nyheder/borger/landliggerne-skal-involveres-meget-mere-i-udviklingen

 

 Jeg vil sætte pris på din deltagelse, og håber, vi kan få en spændende dialog og debat i gang.

  

Mange hilsner,

Marie Juul Madsen

Projektleder, Cand. scient geograf

Plan, Byg og Erhverv