Home Nyheder Bestyrelsen Referater Økonomi Generalforsamling Område Dokumenter Kontakt Historie Vejledning

Stående:                                                            Nyheder

Har du endnu ikke oplyst mailadresse bedes denne sendt til bestyrelsen@gudmindruplyng.dk

Generalforsamling 2020 afholdes den 4. april kl. 11.00 på Hotel Højby Sø


—---------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2019:

Se referat af generalforsamlingen under ”Referater”.


Marts 2019:

Indbydelse til hjertestarterkursus. (Tryk efterfølgende ”Pil tilbage”)

Indkaldelse til generalforsamling.  (Tryk efterfølgende ”Pil tilbage”)

Regnskab 2018 til godkendelseApril 2018:

Indkaldelse til generalforsamling. (Tryk efterfølgende ”Pil tilbage”)

Regnskab 2017 til godkendelse

 

Maj 2017:

Se referat af generalforsamlingen under ”Referater”.


Maj 2017:

Fibia meddeler at der nu til trods for den meget korte tilmeldingsfrist er tilstrækkelig         mange tilmeldinger til fiber-net i grundejerforeningens område. Installationstidspunkt         meddeles senere. Oprindelig har Fibia indikeret at det ville ske i juli/august.


April 2017:

Vores formand gennem flere år Carsten Møller ønskede ikke genvalg til formandsposten og         generalforsamlingen valgte den hidtidige næstformand Finn Kristensen til formand. Carsten         Møller fortsætter dog i bestyrelsen.


Marts 2017:

26-3-2017 SÅ ER DER ÅBNET FOR TILMELDING TIL FIBER-NET.

FRIST TIL 30. APRIL FOR TILSLUITNUNGSTILBUD.

Vi har i grundejerforeningen haft et møde med Fibia, som under forudsætning af         tilstrækkelig mange tilmeldinger på http://www.fibia.dk/Gudmindruplyng SENEST 30. APRIL         (bemærk den korte frist) tilbyder oprettelse, tilslutning til 50 Mbit fiber-net og montering af         router for i alt kr. 500, hvilket er en besparelse på kr. 2.494. I øvrigt er de 500 kr.         fradragsberettiget som håndværkerfradrag.

Herefter kan du vælge internet for kr. 199 månedlig eller internet plus 29 TV-kanaler plus         60 radiokanaler for kr. 299 månedlig. Det er muligt at sætte abonnementet på pause f.eks.         i vinterhalvåret og i så fald er prisen kr. 49 pr. måned. Bemærk at Fibia garanterer         hastigheden, så hvis der f.eks. kører 2 TV vil der stadig være 50 Mbit til rådighed for         internettet.

Der er en 6 måneders bindingsperiode, men læs evt. alle priser mm. på ovenstående         hjemmeside. Antallet af nødvendige tilmeldinger er pt. til forhandling.

Grundejerforeningen betragter fiber-net som et aktiv for området og bestyrelsen skal         opfordre medlemmerne til at tilmelde sig jo før jo bedre. Dem der ikke umiddelbart har         interesse for fiber kunne jo overveje at benytte sig af det fordelagtige tilslutnings-tilbud,         sætte abonnementet på pause efter 1. måned og så betale 5 måneder af kr. 49. Ideen         skulle så være at så var huset fremtidssikret.

Hvis du måtte have spørgsmål er du velkommen til at skrive til         bestyrelsen@gudmindruplyng.dk

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen


Regnskab til godkendelse


Fiber-net:

   2 af vore omliggende grundejerforeninger er ved at få etableret fiber-net (og det kan så             undre at selskabet ikke også har kontaktet os).

   Vores kasserer har af egen drift været i kontakt med Fibia som oplyser at vi også kan    blive koblet på fibernettet såfremt der er tilstrækkelig mange tilmeldinger - hvor mange    er til forhandling.

   Du kan læse mere om Fibia her : http://www.fibia.dk/…/odsher…/gudmindrup-strand-            4573-hoejby/ (klik efterfølgende på Se vores sommerhusprodukter her).

   Tilbuddet er en 50 mBit forbindelse til kr. 199 pr. måned og 50 mBit + 28 TV-kanaler

   for kr. 299. Yderligere kan abonnementet sættes på pause f.eks. i vinterhalvåret            hvorefter prisen reduceres til kr. 49 pr. måned.

   Vi forventer at kunne give yderligere informationer - om ikke før så på den kommende            generalforsamling.

   I øvrigt ville en fast forbindelse med fordel kunne anvendes af dem som måtte påtænke            at opsætte video-overvågning - ref. den senere tids debat om indbrud i området.

   På facebook-gruppen ”GF Gudmindrup Lyng” er der en uforpligtende sondering blandt            medlemmerne som repræsenterer næsten halvdelen af foreningens medlemmer. Hvis du            ikke har mulighed for at bruge denne opfordres du til at sende din tilkendegivelse til            bestyrelsen@gudmindruplyng.dk. .Valgmulighederne er : A) ja, jeg vil helt klart tilmelde            mig. B) ja, jeg vil formentlig tilmelde mig. C) jeg er muligvis interesseret på et senere            tidspunkt. D) jeg er absolut ikke interesseret.


Facebook-gruppe:

   ”G/F Gudmindrup Lyng” facebookgruppen er blevet godt modtaget og har nu over 100

   medlemmer. Facebook har vist sig som et meget stærkt og hurtigt kommunikations-

   middel og der har været informationer og debat om emner som indbrud, storm,

   Strandgården, kiosken mm. Det er en lukket gruppe, som du får adgang til ved enten

   at søge om det fra din egen facebook-side eller sende en mail til

   bestyrelsen@gudmindruplyng.dk

   Oprettelsen af facebook-gruppen ændrer ikke ved at det stadig er foreningens

   hjemmeside og nyhedsmails som er det officielle kommunikationsmiddel mellem

   bestyrelsen og medlemmerne, så hvis vi ikke allerede har din e-mail adresse bedes

   du venligst sende den til bestyrelsen@gudmindruplyng.dk


Udskiftning af vandmålere:

   Til information meddeler GHT på deres hjemmeside at der bliver udskiftetvandmålere

   i vores område fra medio februar til medio maj.

   Nærmere oplysninger på http://www.ghtvandvaerk.dk/


—---------------------------------------------------------------------------------------

Maj 2016:

Se ”Referater” Referat fra generalforsamling 2016

—---------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2015:

Se ”Referater” Referat fra generalforsamling 2015 inkl. Indlæg og svar vedr. ”SOL”.

Se ”Dokumenter” vedr. mail om indbrud i området ved Sofievej

—---------------------------------------------------------------------------------------

Maj 2015:

Se ”Dokumenter” vedr. opfordring fra Odsherred kommune om involvering fra landliggere og                                     tilmelding til Facebook-gruppe.

—---------------------------------------------------------------------------------------

December 2014:

Nyhedsbrev og julehilsen til medlemmerne.

Orientering fra kommunen vedr. digital ansøgning og anmeldelse

Opdateret kort over vej-vedligeholdelse (”Område”).

Link til interaktivt digitalt kort (”Område”)

--------------------------------------------------------------------------------------

Juni  2014:

Referat fra Generalforsamlingen (”Referater”).

Artikel i Odsherred juni 2014 vedr. forbedret mobildækning (”Dokumenter”)

Odsherred Kommuneplan som omtalt på Generalforsamlingen (”Dokumenter”)

(bemærk at linket til Odsherred Kommune nogle gange først virker 2. Gang !)

Foreningens opdaterede vedtægter (”Dokumenter”)

—---------------------------------------------------------------------------------------

April 2014:

Nyheder vedr. Strandrensning. Link til artikel under ”Historie 2014”

Åbningstider for ”Strandgården”. Link til købmandens hjemmeside

—---------------------------------------------------------------------------------------

Januar 2014:

Vores købmand åbner ny butik. Link til ”Historie 2014”

Ny side tilføjet vedr. områdets lokalhistorie. Dit input modtages med tak.

—---------------------------------------------------------------------------------------

November 2013:

Siden ”Dokumenter” er opdateret med diverse informationer relateret til orkanen i   slutningen af oktober.  Bl.a. hvis ansvar det er at rydde vejen for væltede træer, naborelationer, hvis forsikring skal dække skader mm.

—---------------------------------------------------------------------------------------

September 2013:

Siden ”Dokumenter” er opdateret med en artikel vedr. tang på stranden.  

—---------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2013: TDC oplyser at bredbåndsnettet planlægges udbygget i vores område i løbet af efteråret og det skulle således blive muligt at få en fast ADSL-forbindelse på minimum 20Mbit, hvilket er mere end en 10-dobling af den hastighed der tilbydes i øjeblikket.

P.t. er den bedste dækning i området med Telias mobile bredbånd på 8-15Mbit.

Det er ingen hemmelighed at dækningen har været utrolig dårlig og ustabil. Hvis du ønsker at få testet den aktuelle hastighed for mobilt bredbånd (Telia, Call-me og Telenor) på din adresse, så kontakt bestyrelsesmedlem (web-master) Jørgen Klitten på bestyrelsen@gudmindruplyng.dk eller tlf. 5193 9634. Det koster såmænd kun en kop kaffe eller en øl !

—---------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2013: Læs den af borgmesteren omtalte ”Politi-folder” under ”Dokumenter”.

Foreningen vil tage initiativ til at etablere den omtalte Nabohjælp.

Se http://www.nabohjælp.dk/ og giv gerne din mening tilkende til bestyrelsen@gudmindruplyng.dk

—-----------------------------------------------------------------------------------------

Juni 2013:  Referat fra generalforsamlingen 4. maj udsendes pr. alm. post for sidste gang. Fremtidige referater vil som hovedregel blive distribueret elektronisk.

Se referatet allerede nu under  ”Referater”. Se regnskabet under ”Økonomi”

—---------------------------------------------------------------------------------------

April 2013: Rambøll rapporten findes under ”Dokumenter”

—---------------------------------------------------------------------------------------

Medlemmer der endnu ikke har oplyst mail-adresse bedes gøre dette til bestyrelsen@gudmindruplyng.dk