Home Nyheder Bestyrelsen Referater Økonomi Generalforsamling Område Dokumenter Kontakt Historie Vejledning

Vejledning:


Foreningens hjemmeside virker optimalt med Chrome-browseren, men Internet Explorer og Firefox kan også bruges.


Bemærk at der skal bladres i de fleste vinduer.


Hjemmesiden har nu afløst de hidtidige brevudsendelser og indkaldelser til generalforsamling i  henhold til foreningens opdaterede vedtægter.

Som en yderligere service rundsendes indkaldelser mm. som nyhedsmails.

Som et nyt tiltag er der åbnet op for en facebook-gruppe -G/F Gudmindrup Lyng” -  som har vist sig at være en styrkelse af kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmer - og ikke mindst medlemmerne imellem.


Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@gudmindruplyng.dk