Hjem

Vi er en forening af ca. 300 grundejere. Foreningen dækker det område der er beskrevet under “Område” og har bestået i mere end 50 år og varetager bl.a. medlemmernes interesser, hvad angår f.eks. vedligeholdelse af de i foreningens område beliggende private veje og de grøftunderløb som foreningen er ansvarlig for.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, der afholdes hvert år i foråret.

Medlemskontingentet er kr. 350,- pr. år og der er et indmeldelsesgebyr på kr. 100,-

Brug menubjælken for oven, hvis du søger information om foreningen. Start f.eks. med “Nyheder”.

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsen, finder du kontaktoplysninger under “Bestyrelsen” – eller send en mail til bestyrelsen@gudmindruplyng.dk ( <== klik på mailadressen)