Home Nyheder Bestyrelsen Referater Økonomi Generalforsamling Område Dokumenter Kontakt Historie Vejledning

Velkommen til grundejerforeningen "Gudmindrup Lyng"s hjemmeside

Grundejerforeningen byder velkommen til Gudmindrup Lyng. Vi er en forening af ca. 300 grundejere. Foreningen har bestået i mere end 50 år og varetager bl.a. medlemmernes interesser, hvad angår f.eks. vedligeholdelse af de i foreningens område beliggende private veje og grøftunderløb under vejene.

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, der afholdes hvert år i foråret.

Medlemskontingentet er kr. 300,- pr. år og der er et indmeldelsesgebyr på kr. 100,-

Brug menubjælken til venstre, hvis du søger information om foreningen. Start f.eks. med ”Nyheder”  Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsen, finder du kontaktoplysninger under ”Bestyrelsen”  - eller send en mail til bestyrelsen@gudmindruplyng.dk

Seneste opdateringer:

Juni:           ”Referater”  Referat af generalforsamling 6. april 2019

Marts:        Nyheder  Indbydelse til hjertestarterkursus 6. april 2019

Marts:        Nyheder  Indkaldelse til generalforsamling 6. april 2019

Tidl.           ”Nyheder” Facebook-gruppe